فرش سیستان, صنایع دستی

نقش چپات اشتر فرش سیستان

چپات اشتر فرش سیستان

در نقش چپات اشتر فرش سیستان معمولا زمینه الکی ورنگ هاي سرخ ،قهوه اي ،نارنجی ،سفید،سیاه به کار رفته است. داراي حاشیه بسیار پهنی نمی باشد .

در فرش مددخانی نیز حاشیه بكار رفته پهن نبوده البته حاشیه ها داراي تنوع بالایی در نقش هستند امابیشتر نقش اصلی
فرش را پر کرده است. معمولا سه چپات اشتر در عرض وشش تا هشت تا در طول متن تكرار می شود.

نقش چپات اشتر فرش سیستان دو نقش مایه در متن قالی دارد که از یک شکل بزرگ هشت ضلعی با میان مایه شش ضلعی تشکیل شده که خود متشکل از چهار قسمت بوده و دو به دو با هم متقابل و متقارن هستند.

رنگ غالب در این قالی قرمز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *