فرش سیستان, صنایع دستی

نقوش هندسی در فرش سیستان

نقوش هندسی در فرش سیستان

نقوش اغلب قالی های سیستان، هندسی است و کمتر از نقوش جانوری و گیاهی در آنها استفاده شده.

از مهمترین نقوش هندسی در فرش سیستان میتوان به طرح مثلث اشاره نمود. مثلث به طور گسترده هم در قالی سیستان و هم بر روی سفالهای نخودی شهر سوخته به‌کار رفته.

از آنجایی‌ که این نقش مایه سهم قابل توجهی از ترکیب های هندسی روی قالی و سفال را به خود اختصاص میدهد، نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

و آن را به عنوان یک شکل صرفا تزئینی قلمداد کرد؛ بلکه شایسته است تا ریشه های نمادین آن نیز مورد توجه قرار گیرد.

هنرمند قالیباف نیز کوشیده است با تصویر کردن مثلث به عنوان نماد آب و حاصلخیزی، به زبان نمادین فصل پرآبی و رونق مجدد کشاورزی را آرزو کرده باشد.

همچنین در زبان نمادها، مثلثی که رأس آن به سوی بالا باشد نمادی از آتش و جنس مذکر است.

همین مثلث با رأسی رو به پایین نمادی از آب و جنس مؤنث به شمار میرود.

ترکیبی که در حاشیه قالی های اصیل سیستان به چشم میخورد و از زنجیرهایی از مثلثها که یکی رو به بالا و دیگری رو به پایین قرار گرفته، تشکیل شده میتوان بیانگر نوعی تعویذ برای حاصلخیزی و باروری تلقی گردد.

این ترکیب یکی از رایجترین نقوش مورد استفاده در قالی سیستان و سفال شهر سوخته است .

که با اندکی تغییر در فرم یا رنگ به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و به ندرت قالی یا سفالی را میتوان یافت که از این نقش در آن استفاده نشده باشد.

در سیستان نیز استفاده از فرم ها و نقوش زاویه دار، استفاده از رنگهای گرم و ترکیب های شاد و درخشان رنگ در ترکیب بندیها، نشان از تأثیرات اقلیم و فرهنگ منطقه ای بر هنر این سامان دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *