درباره s&b

ما پلتفرمی هستیم که ماموریت خود را ایجاد تجربه‌ای خوشایند از خرید و فروش برای تمام مردم ایران می‌دانیم. ارائه خدمات منطبق بر استانداردهای جهانی، مهمترین وظیفه ماست. بر اساس نیازهای مشتری گام بر می‌داریم. به همین دلیل، مشتری محوری مهمترین ارزش کسب‌وکار ما در گروه s&b است.

مسئولیت پذیری

ما مسئولیت قول‌ها و وظایفمان را ‌می‌پذیریم و این فرهنگ را در درون و بیرون سازمان پیاده خواهیم کرد. ما همه‌ی تلاشمان را می‌کنیم، اما در صورت بروز خطا هم مسئولیت را می‌پذیریم و هم نهایت تلاش خود را برای جلب اعتماد مشتریان به کار می‌گیریم.