قبل از خرید، مشخصات محصول را در سایت فروشنده بررسی کنید. تلاش ما آن است که قیمت فروشنده‌های مختلف را به صورت صحیح در محصولات مرتبط نمایش دهیم. با این حال به ندرت ممکن است به اشتباه قیمت فروشنده‌ای در صفحه یک محصول مشابه ثبت شود. در این صورت لطفا با فشردن دکمه‌ی «گزارش خطا» ما را از این مورد مطلع نمایید.

قبل از خرید با فروشگاه اینترنتی که قصد خرید کالا را دارید تماس تلفنی بگیرید و از صحت قیمت و مشخصات محصول و همچنین شرایط ارسال کالا اطمینان حاصل کنید. در صورتی که متوجه شدید فروشنده‌ای قیمت اشتباهی ثبت کرده با زدن دکمه‌ی «گزارش» در صفحه محصول و انتخاب “قیمت یا موجودی صحیح نیست.” ما را مطلع نمایید.