اولین مرحله برای ورود ، ارسال رزومه توسط شما است. این موارد در رزومه برای ما اهمیت دارد:

– بهتر است رزومه از 2 صفحه بیشتر نباشد.
– محتوای رزومه بصورت استاندارد در قالب فایل PDF ارسال شود.
– بهتر است در رزومه، موارد زیر ذکر شود:
– اطلاعات فردی
– تحصیلات
– تجربه‌ی کاری
– دستاوردهای شما
– مهارت‌های شما

pdf رزومه کاری خود را به شماره زیر ارسال نمایید:

09920691334