مجموعه S&B خواستار همکاری با شرکت های زیر است:

  • شرکت حمل و نقل
  • تولید محتوا
  • برنامه نویسی
  • بازاریابی

در صورت تمایل به همکاری خلاصه ای از رزومه کاری خود را به شماره ی زیر ارسال نمایید.

09920691334