[section padding=”0px”] [ux_banner height=”500px” bg=”3036″ bg_size=”original”] [text_box width=”46″ position_x=”100″ position_y=”30″] [ux_text font_size=”2.35″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

چرا S&B؟

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/section] [section bg_color=”rgb(255,255,255)”] [row width=”custom”] [col span__sm=”12″] [ux_text font_size=”1.7″ text_color=”rgb(0,0,0)”]

پلتفرم سندبی | S&B با هدف معرفی و فروش صنایع خرد و کلان تولید شده در استان سیستان بلوچستان طراحی و توسعه داده شده است. تمامی تولید کنندگان استان در حوزه های مختلف این فرصت را دارند که در این پلتفرم درگاه دیجیتال و برخط خود را راه اندازی کرده و یکسری از دغدغه های خود را از طریق S&B برطرف نمایند.

[/ux_text] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”چگونه محصول خود را ثبت سایت کنم؟” tag_name=”h2″] [ux_text text_color=”rgb(0,0,0)”]

مراحل محصول گذاری در پلتفرم S&B به دو شیوه حضوری و آنلاین امکان پذیر است:

[/ux_text] [tabgroup style=”pills” nav_style=”normal” nav_size=”xlarge” align=”center”] [tab title=”حضوری”] [row_inner style=”small”] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3052″ pos=”center” link=”tel:+989920691334″]

مرحله اول

تماس با کارشناس تامین

09920691334

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image id=”3058″ image_size=”original”] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3228″ pos=”center”]

مرحله دوم

برقراری جلسه حضوری

 

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image id=”3058″ image_size=”original”] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3052″ pos=”center”]

مرحله سوم

مراجعه به دفتر مرکزی – زاهدان – بلوار دانشگاه کارخانه نوآوری زاهدان – دفتر S&B

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image id=”3064″ image_size=”original”] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small”] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image image_size=”original”] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3052″ pos=”center” link=”tel:+989920691334″]

مرحله ششم

آموزش محصول گذاری و

نحوه مدیریت پنل

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image id=”3066″ image_size=”original”] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3052″ pos=”center”]

مرحله پنجم

دریافت اپلیکیشن و پنل

فعالسازی فروشگاه

[/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” align=”center” bg_radius=”32″] [ux_image id=”3066″ image_size=”original”] [/col_inner] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″ padding=”14px 0px 11px 0px” bg_color=”rgb(232, 232, 232)” bg_radius=”32″ depth=”3″] [featured_box img=”3228″ pos=”center”]

مرحله چهارم

عقد قرارداد و تفاهم نامه

(به همراه مدارک هویتی )

[/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/tab] [tab title=”آنلاین”] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span=”2″ span__sm=”6″] [/col_inner] [/row_inner] [/tab] [/tabgroup] [/col] [/row] [/section]